اربعین حسینی

در این روز عزیزان دلمون در حیاط مدرسه درکنارهم به عزاداری ونوحه خوانی پرداختند و دعای زیارت عاشورا را داشتند .

 

ارتباط با ما

نشانی : تهران نو ، خیابان دماوند ، نرسیده به پل خاقانی ، پلاک ۳۴۰

شماره تماس: ۷۷۴۲۲۵۰۰۶ - ۷۷۴۱۰۲۰۲ - ۷۷۴۱۱۸۷۸ دورنگار: ۷۷۴۷۰۲۱۷

        

تماس با ما