جشن نیکوکاری

آموزش رحم ومهربانی به کودکان از ابتدا شکل خواهد گرفت . دبستان صالح المهدی برآن است که بیاموزیم به فرزندان انسانیت و دوستی و صلح و محبت را.

 

ارتباط با ما

نشانی : تهران نو ، خیابان دماوند ، نرسیده به پل خاقانی ، پلاک ۳۴۰

شماره تماس: ۷۷۴۲۲۵۰۰۶ - ۷۷۴۱۰۲۰۲ - ۷۷۴۱۱۸۷۸ دورنگار: ۷۷۴۷۰۲۱۷

        

تماس با ما