راهنمایی ورانندگی

آموزش توسط سرگرد ربیعی خواهر گرامی که باتشریف فرمایی خود هفته اول مهر را مزین کردند و با آموزش های خود بچه ها را در امرنظم و تربیت و رعایت قوانین رانندگی آشنا کرده اند

 

ارتباط با ما

نشانی : تهران نو ، خیابان دماوند ، نرسیده به پل خاقانی ، پلاک ۳۴۰

شماره تماس: ۷۷۴۲۲۵۰۰۶ - ۷۷۴۱۰۲۰۲ - ۷۷۴۱۱۸۷۸ دورنگار: ۷۷۴۷۰۲۱۷

        

تماس با ما