پایه ششم

آموزش آنلاین دروس

پایه ششم

6
آوریل 8, 2020

پایه ششم دبستان ۲۰ فروردین

چهارشنبه ۰۱/۲۰ اجتماعی ۱: پاسخ فعالیت های فصل ۱۱ کتاب قرآن ۱ : درس چهاردهم- جلسه ی اول تکلیف ۰۱/۲۰ اجتماعی : پاسخ به سوالات آزمون درس ۲۱ و ۲۲ از لوح فشرده قرآن : روخوانی آیات درس و مطالعه ی ص ۹۳ و حل کار در کلاس ص ۹۴ ...
6
آوریل 7, 2020

پایه ششم دبستان ۱۹ فروردین

سه شنبه ۰۱/۱۹ علوم ۱ : درس ۱۳_سالم بمانیم_ قسمت دوم ریاضی ۱: قطع کردن و گرد کردن در جمع و تفریق تکلیف ۰۱/۱۹ علوم : حل سوالات و تمرینات درس ۱۳ از لوح فشرده ریاضی : حل صفحه ی ۱۳۶ کتاب ریاضی ...
6
آوریل 6, 2020

پایه ششم دبستان ۱۸ فروردین

دوشنبه ۰۱/۱۸ ریاضی ۱: تقریب به روش گرد کردن ریاضی ۲: تقریب به روش گرد کردن با مثال ریاضی ۳: حل تمرین و مثال تقریب به روش گرد کردن فارسی ۱: بیان مفهوم و نکات دستوری بخوان و حفظ کن درس ۱۶ اجتماعی۱: تدریس درس ۲۲ تکلیف۰۱/۱۸ ریاضی : حل صفحات ۱۳۴ و ۱۳۵ فارسی ...
6
آوریل 5, 2020

پایه ششم دبستان ۱۷ فروردین

یکشنبه ۰۱/۱۷ فارسی ۱ : نکات دستوری درس آداب مطالعه قسمت ۱ فارسی ۲: نکات دستوری درس آداب مطالعه قسمت ۲ علوم ۱: درس ۱۳ _ سالم بمانیم_ قسمت اول تکالیف ۰۱/۱۷ فارسی: پاسخ درک مطلب صفحه ی ۱۰۳ و نوشتن دیکته درس ۱۶ ...
6
آوریل 4, 2020

پایه ششم دبستان ۱۶ فروردین

شنبه ۰۱/۱۶ ریاضی ۱: آشنایی با تقریب ریاضی ۲: تقریب به روش قطع کردن ریاضی ۳: تمرین تقریب به روش قطع کردن ریاضی ۴: تمرین تقریب به روش قطع کردن هدیه ۱: درس ۱۷- دانش آموز نمونه فارسی ۱: روخوانی متن درس ۱۶ (آداب مطالعه) فارسی ۲: معنی و مفهوم متن درس ۱۶ قرآن ۱: ...
6
مارس 11, 2020

پایه ششم دبستان ۲۱ اسفند

چهارشنبه ۱۲/۲۱ ریاضی ۱ : تمرین درصد قرآن ۱ : سوره ی مجادله آیات ۱۲ تا ۲۱ تکلیف ۲۱ اسفند ریاضی: حل صفحات ۱۱۸ تا ۱۲۰ کتاب قرآن: روخوانی درس ۱۲ ...
image
مارس 10, 2020

پایه ششم دبستان ۲۰ اسفند

سه شنبه ۲۰ / ۱۲ ریاضی ۱: مبحث درصد ریاضی ۲: مبحث درصد ریاضی ۳: مبحث درصد ریاضی ۴: مبحث درصد ریاضی ۵: تمرین درصد علوم ۱: جنگل برای کیست؟ – قسمت دوم فارسی۱ : میوه ی هنر – قسمت دوم تکالیف ۲۰ اسفند ریاضی: حل صفحات ۱۱۵ تا ۱۱۷ کتاب فارسی : حل نگارش ...

ارتباط با ما

نشانی : تهران نو ، خیابان دماوند ، نرسیده به پل خاقانی ، پلاک ۳۴۰

شماره تماس: ۷۷۴۲۲۵۰۰۶ - ۷۷۴۱۰۲۰۲ - ۷۷۴۱۱۸۷۸ دورنگار: ۷۷۴۷۰۲۱۷

        

تماس با ما