20 ژانویه · مدیر · بدون دیدگاه

سالن مدرسه

[vrview img=”http://dlcomplex.ir/wp-files/salehsch/uploads/imgv/s1.JPG” ]

ادامه مطلب

20 ژانویه · مدیر · بدون دیدگاه

حیاط مدرسه

[vrview img=”http://dlcomplex.ir/wp-files/salehsch/uploads/imgv/h1.JPG” ]

ادامه مطلب

20 ژانویه · مدیر · بدون دیدگاه

کلاس ۵

[vrview img=”http://dlcomplex.ir/wp-files/salehsch/uploads/imgv/c5.JPG” ]

ادامه مطلب

20 ژانویه · مدیر · بدون دیدگاه

کلاس ۴

[vrview img=”http://dlcomplex.ir/wp-files/salehsch/uploads/imgv/c4.JPG” ]

ادامه مطلب

20 ژانویه · مدیر · بدون دیدگاه

کلاس ۳

[vrview img=”http://dlcomplex.ir/wp-files/salehsch/uploads/imgv/c3.JPG” ]

ادامه مطلب

20 ژانویه · مدیر · بدون دیدگاه

کلاس ۲

[vrview img=”http://dlcomplex.ir/wp-files/salehsch/uploads/imgv/c2.JPG” ]

ادامه مطلب

20 ژانویه · مدیر · بدون دیدگاه

کلاس ۱

[vrview img=”http://dlcomplex.ir/wp-files/salehsch/uploads/imgv/c1.JPG” ]

ادامه مطلب

ارتباط با ما

نشانی : تهران نو ، خیابان دماوند ، نرسیده به پل خاقانی ، پلاک ۳۴۰

شماره تماس: ۷۷۴۲۲۵۰۰۶ - ۷۷۴۱۰۲۰۲ - ۷۷۴۱۱۸۷۸ دورنگار: ۷۷۴۷۰۲۱۷

        

تماس با ما