4 اکتبر · مدیر · بدون دیدگاه

هفته نیروی انتظامی

آشنایی دانش آموزان با عملکرد و ایجاد امنیت قشر زحمتکش نیروی انتظامی کشور  

ادامه مطلب

ارتباط با ما

نشانی : تهران نو ، خیابان دماوند ، نرسیده به پل خاقانی ، پلاک ۳۴۰

شماره تماس: ۷۷۴۲۲۵۰۰۶ - ۷۷۴۱۰۲۰۲ - ۷۷۴۱۱۸۷۸ دورنگار: ۷۷۴۷۰۲۱۷

        

تماس با ما