4 نوامبر · مدیر · بدون دیدگاه

روز دانش آموز

روز دانش آموز و ارج نهادن به عزیزانمان در این روز   روز دانش آموز ...WhatsApp Image 2020-01-01 at 16.46.06 ...WhatsApp Image 2020-01-01 at 16.46.27 ...

ادامه مطلب

4 نوامبر · مدیر · بدون دیدگاه

روز دانش آموز

آشنایی دانش آموزان با روز دانش آموز و شناساندن استکبار بزرگ جهانی به آنان  

ادامه مطلب

ارتباط با ما

نشانی : تهران نو ، خیابان دماوند ، نرسیده به پل خاقانی ، پلاک ۳۴۰

شماره تماس: ۷۷۴۲۲۵۰۰۶ - ۷۷۴۱۰۲۰۲ - ۷۷۴۱۱۸۷۸ دورنگار: ۷۷۴۷۰۲۱۷

        

تماس با ما