بزرگداشت حافظ

حافظ کی توان تورا آموزش داد و کی توان مثال توشدیم. فقط روز ۲۰ مهر ، ۲۰بودن تورا تعیین کنیم و با خود غزلی از حافظ می توانیم چشمان دانش آموزان را گل باران کنیم . باشد که معانی اشعار حافظ چشم وچراغ راه فرزطندانمان در ادبیات وزندگی باشد

بزرگداشت حافظ

بزرگداشت حافظ

ارتباط با ما

نشانی : تهران نو ، خیابان دماوند ، نرسیده به پل خاقانی ، پلاک ۳۴۰

شماره تماس: ۷۷۴۲۲۵۰۰۶ - ۷۷۴۱۰۲۰۲ - ۷۷۴۱۱۸۷۸ دورنگار: ۷۷۴۷۰۲۱۷

        

تماس با ما