مقاطع تحصیلی

دبستان پسرانه صالح المهدی دارای مقاطع تحصیلی زیر می باشد:

پیش دبستانی

دوره اول ابتدایی

  • اول
  • دوم
  • سوم

 

ارتباط با ما

نشانی : تهران نو ، خیابان دماوند ، نرسیده به پل خاقانی ، پلاک ۳۴۰

شماره تماس: ۷۷۴۲۲۵۰۰۶ - ۷۷۴۱۰۲۰۲ - ۷۷۴۱۱۸۷۸ دورنگار: ۷۷۴۷۰۲۱۷

        

تماس با ما