پایه سوم دبستان ۲۰ اسفند

تاریخ ۲۰اسفند
قرآن ۱: مبحث انس با قرآن ۱۲ صفحه ۱۰۹

قرآن ۲: مبحث قصه آیه ها

فارسی۱: واژه آموزی

فارسی۲: بیاموز و بگو

ریاضی ۱:فصل هشتم حذف حالت نامطلوب

ریاضی ۲:فصل هشتم حذف حالت نامطلوب

ریاضی ۳:فصل هشتم حذف حالت نامطلوب

ریاضی ۴:فصل هشتم حذف حالت نامطلوب

ریاضی۵:فصل هشتم حذف حالت نامطلوب

ریاضی ۶:فصل هشتم حذف حالت نامطلوب

ریاضی ۷:فصل هشتم حذف حالت نامطلوب

ریاضی ۸:فصل هشتم حذف حالت نامطلوب

ریاضی ۹:فصل هشتم حذف حالت نامطلوب

ریاضی ۱۰:فصل هشتم ضرب یک رقمی در چند رقمی

ریاضی ۱۱:فصل هشتم ضرب یک رقمی در چند رقمی

ریاضی ۱۲:فصل هشتم ضرب یک رقمی در چند رقمی

ریاضی۱۳:فصل هشتم ضرب یک رقمی در چند رقمی

ریاضی ۱۴:فصل هشتم ضرب یک رقمی در چند رقمی

ریاضی ۱۵:فصل هشتم ضرب یک رقمی در چند رقمی

ریاضی ۱۶:فصل هشتم ضرب یک رقمی در چند رقمی

تکالیف ۲۰/۱۲
نگارش درس ۱۵حل شود
واژه آموزی و بیاموز و بگو درس دریا گوش داده

شود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ارتباط با ما

نشانی : تهران نو ، خیابان دماوند ، نرسیده به پل خاقانی ، پلاک ۳۴۰

شماره تماس: ۷۷۴۲۲۵۰۰۶ - ۷۷۴۱۰۲۰۲ - ۷۷۴۱۱۸۷۸ دورنگار: ۷۷۴۷۰۲۱۷

        

تماس با ما