پایه دوم دبستان ۲۴ فروردین

یکشنبه ۰۱/۲۴
هدیه ۱: تدریس درس۲۰

تکلیف ۰۱/۲۴
نگارش از صفحه ۹۳ تا ۹۵ حل شود
از درس مثل دانشمندان ۱۰ کلمه مهم جمله سازی شود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

ارتباط با ما

نشانی : تهران نو ، خیابان دماوند ، نرسیده به پل خاقانی ، پلاک ۳۴۰

شماره تماس: ۷۷۴۲۲۵۰۰۶ - ۷۷۴۱۰۲۰۲ - ۷۷۴۱۱۸۷۸ دورنگار: ۷۷۴۷۰۲۱۷

        

تماس با ما