پایه سوم دبستان ۱۷ اسفند

شنبه ۱۷/۱۲
ریاضی۱:جمع و تفریق فرایندی

ریاضی۲: جمع و تفریق فرایندی۲

ریاضی۳: جمع و تفریق فرایندی۳

ریاضی۴: جمع و تفریق فرایندی۴

ریاضی۵: جمع در جدول ارزش مکانی۱

ریاضی۶: جمع در جدول ارزش مکانی۲

ریاضی۷: تفریق فرایندی۱

ریاضی۸: تفریق فرایندی۲

ریاضی۹: جمع به روش شکل

ریاضی۱۰: تفریق به روش شکل

ریاضی۱۱: تفریق به روش جدول ارزش مکانی

ریاضی۱۲:محیط مثلث ۱

ریاضی۱۳:محیط مثلث ۲

ریاضی۱۴:محیط مثلث ۳

ریاضی۱۵:تفریق تقریبی

ریاضی۱۶:جمع تقریبی

ریاضی۱۷:مقایسه ی اعداد

ریاضی۱۸:مقایسه ی اعداد

ریاضی۱۹:مقایسه ی اعداد

ریاضی۲۰:مقایسه ی اعداد

هدیه۱:درس ۱۷

هدیه۲: درس ۱۸

هدیه۳: ادامه ی درس ۱۸

هدیه۴: ادامه ی درس ۱۸

تکلیف ۱۷/۱۲
فارسی درس دریا ازتدریس معلم گوش دهید ودانش آموز از روی درس مطالعه کند. هم معنی هم خانواده و مخالف درس ۱۵ خوانده شود. یک صفحه از درس دریا املا نوشته شود.ریاضی از صفحه ۹۸تا۱۰۲حل شود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ارتباط با ما

نشانی : تهران نو ، خیابان دماوند ، نرسیده به پل خاقانی ، پلاک ۳۴۰

شماره تماس: ۷۷۴۲۲۵۰۰۶ - ۷۷۴۱۰۲۰۲ - ۷۷۴۱۱۸۷۸ دورنگار: ۷۷۴۷۰۲۱۷

        

تماس با ما