پایه سوم دبستان ۱۸ فروردین

تاریخ ۱۸ فروردین
هدیه ۱: گندم از گندم بروید

مطالعات ۱: جهت های اصلی

ریاضی ۱: تدریس تقسیم برباقی مانده

ریاضی ۲: ادامه تدریس تقسیم برباقی مانده

ریاضی ۳: ادامه تدریس تقسیم برباقی مانده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

ارتباط با ما

نشانی : تهران نو ، خیابان دماوند ، نرسیده به پل خاقانی ، پلاک ۳۴۰

شماره تماس: ۷۷۴۲۲۵۰۰۶ - ۷۷۴۱۰۲۰۲ - ۷۷۴۱۱۸۷۸ دورنگار: ۷۷۴۷۰۲۱۷

        

تماس با ما